Nieuwsbrief december 2016

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Hét Gastouderbureau voor gastouders en vraagouders. De laatste al weer van 2016. In deze nieuwsbrief delen we met u de laatste ontwikkelingen voor de gastouders en de vraagoudergezinnen.

Met vriendelijke groet namens het team van Hét Gastouderbureau,

Lineke Mosterd
Renée Koek
Trix van Duijn
Desiree van Nidek
Raymond Ordelmans
Ivo Terpstra

Eerlijk en Uniek met zorg (E&U met zorg):
Graag brengen wij bij u ons overkoepelend bedrijf dat reeds een aantal jaar bestaat onder de aandacht; Eerlijk en Uniek met zorg.

Eerlijk en Uniek met zorg is een bedrijf dat zich richt op geluiden en vragen die spelen in de maatschappij.

In de maatschappij leven groepen mensen die vragen hebben rondom allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Wij proberen deze geluiden in kaart te brengen om er vervolgens op een positieve manier op te reageren.

Onze reactie varieert van het adviseren van deze groepen tot het oprichten van een bedrijf dat zich gaat richten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Deze bedrijven stellen zich ten doel om de omgeving te laten zien dat zaken ook op een andere manier aangepakt kunnen worden.

Een onderdeel van onze activiteiten is dat wij ons richten op het bieden van kleinschalige kinderopvang voor een betaalbare prijs. De activiteiten van ons gastouderbureau en kinderdagverblijven kenmerken zich door het hanteren van een eerlijke prijs waardoor kinderopvang, waar mogelijk, zoveel als mogelijk binnen bereik blijft van alle ouders.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zal er in 2017 het E&U met zorg fonds operationeel worden.

Wij zorgen er voor dat er maandelijks € 0,25 per vraagoudergezin gedoneerd gaat worden aan dit fonds.

Klanten van Eerlijk en Uniek die betrokken zijn bij een organisatie zonder winstoogmerk kunnen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming dat vanuit dit fonds uitgekeerd gaat worden.

Tarief 2017:
In 2017 starten wij met een nieuw tarief. De afgelopen jaren hebben wij de tarieven niet verhoogt. Mede ingegeven door de economische crisis en door de voor ons gering gestegen kosten, zijn wij hierin onze klanten (gastouders én vraagouders) tegemoet gekomen.

Inmiddels moeten wij constateren dat de kosten om ons bureau te draaien hoger zijn geworden. Om dit op te vangen zullen wij ons tarief voor 2017 iets naar boven aanpassen.

Per 1 januari 2017 zullen wij een tarief gaan hanteren van € 27,95 per maand, uiteraard nog steeds ongeacht het aantal uren of kinderen per vraagoudergezin.

Belasting 2017:
Ook de belastingdienst onderkent dat de kosten voor het levensonderhoud in Nederland hoger is geworden. Dit vertaalt zich terug in een flinke verhoging van de Kinderopvangtoeslag die u per maand in 2017 ontvangt. Was het toeslagentarief in 2016 nog € 5,52, per 1 januari 2017 zal dit verhoogt worden naar € 5,75. Daarnaast pakken de vergoedingstabellen gebaseerd op het gezamenlijke toetsingsinkomen voor iedereen gunstiger uit.

De geringe verhoging van onze bureaubijdrage met daarnaast de flinke verhoging van de Kinderopvangtoeslag, bieden gastouders wellicht  mogelijkheden om hun tarief ook wat te verhogen in 2017. Dit is uiteraard een beslissing die de gastouder zelf mag en kan nemen al dan niet in overleg met de vraagoudergezinnen.

Wijzigingen doorgeven:
Het wordt steeds meer van belang om persoonlijke wijzigingen adequaat aan ons door te geven. Dit kan makkelijk via uw persoonlijke pagina’s achter de inlog.
Wijzigingen waar het vooral over gaat zijn adreswijzigingen/verhuizingen.
Tevens dient u wijzigingen in opvangdagen, het starten en stoppen van kinderen, het toevoegen van extra kinderen of van e-mailadressen aan ons door te geven.

Voor alle gastouders, ook die met meerdere gastouderbureaus samenwerken, is het van belang dat er een overzicht moet zijn van de totale kindbezetting die inzichtelijk is voor Hét Gastouderbureau en de GGD .
Gastouders kunnen dit heel simpel zelf organiseren op hun persoonlijke pagina onder het tabblad “mijn gegevens”. De GGD heeft tijdens de recente inspectie van ons bureau aangegeven dat hier meer op gestuurd gaat worden.

Aandachtspunten Gastouders:
Het kan geen kwaad om regelmatig te checken of er nieuwe versies uitgekomen zijn van de meldcode of van het pedagogisch werkplan. Daarnaast zullen we ons best doen om dit zo snel mogelijk te melden op de startpagina van uw persoonlijke pagina achter de inlog.

Houd u er rekening mee dat u uw EHBO op tijd verlengd.

Indien u met een stagiaire werkt, dient u er rekening mee te houden dat deze stagiaire een geldige VOG afgeeft aan u. Daarnaast dient het bureau een kopie in bezit te hebben. Daarnaast willen wij u er op attenderen dat u niet moet starten met een stagiaire zonder POK. De stagiaire is dan namelijk niet verzekerd.

Gastouders mogen niet langer dan 3 maanden zonder opvang in het Landelijk Register Kinderopvang staan. Laat uw gastouderbureau weten wanneer u geen contracten meer heeft lopen bij het betreffende bureau. Samen zorgen we voor een goede administratie.

Aandachtspunten vraagouders:
Indien uw gastouder verhuisplannen heeft, is het raadzaam om bij de Belastingdienst te informeren welke gevolgen dit bijvoorbeeld heeft voor uw toeslag.

Indien u niet kunt inloggen op uw persoonlijke pagina neem dan contact met ons op.

Let op: Vraag uw kinderopvangtoeslag uiterlijk binnen 3 maanden aan na de start van de opvang.

Werkzaamheden Hét Gastouderbureau:
Wat doet ons gastouderbureau nu eigenlijk? Een vraag die wij regelmatig gesteld krijgen. Wij snappen dat vraagouders het idee hebben dat wij ons alleen bezig houden met de kassiersfunctie. Echter onze werkzaamheden zijn veel meer omvattend dan dat.

Onze activiteiten bestaan in samenwerking met de gastouder uit een flink aantal aspecten, onder andere:

  • Bijdragen aan een gezonde pedagogische opvangplek aan de hand van ons pedagogisch beleidsplan.
  • Een bijdrage leveren aan een veilige pedagogische opvangplek aan de hand van een Risico inventarisatie.
  • Het voeren van koppelingsgesprekken bij de start van de opvang en het evalueren van de opvang voor optimale informatievoorziening.
  • Het voor de gastouder gebruiksvriendelijker maken van de inzet van de Meldcode.
  • Documentenbeheer van zowel de gastouder, de huisgenoten en de vraagouders met hun kinderen.
  • Het organiseren en afhandelen van de financiële administratie binnen de door de overheid opgelegde kassiersfunctie.
  • Het organiseren van professionaliseringsdagen en trainingen voor de gastouder.

 

Wij danken u voor het lezen van onze nieuwsbrief!

28.1 680 16