Nieuwsbrief september 2016

Beste Gastouders,

Via deze brief willen we jullie weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die spelen.

Personeel:
Graag brengen we u op de hoogte van een aantal verschuivingen binnen onze personele bezetting.

Helaas gaat Joël ons per 1 september verlaten. Hij is gevraagd voor een baan waar hij geen nee op kon zeggen. Wij gaan hem missen. Wij wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe functie. U ziet hem nog even op de professionaliseringsdag op 1 oktober.

We hebben binnen de huidige bezetting voor een deel de vervanging geregeld. Daarnaast willen wij graag twee medewerkers op het secretariaat voorstellen en een bemiddelaar.

Op het secretariaat Trix van Duijn en Désirée van Nidek. Désirée werkt al een jaar achter de schermen aan de invoer van de contracten.

Lineke Mosterd heeft eerst een aantal jaren als gastouder in Zutphen bij ons gewerkt en gaat nu als bemiddelaar aan de slag in de regio Zutphen.

In de regio Utrecht / Amersfoort zal er niet zoveel veranderen, daar komt u Ivo, Raymond en Renée tegen. Renée is toegevoegd als bemiddelaar. Renee ruilt een gedeelte van haar administratieve zaken in als bemiddelaar

In de regio Zutphen, Enschede, Nijmegen komt u Ivo, Raymond en Lineke tegen.

Op het secretariaat worden u vragen beantwoord door Trix, Désirée en Renée.

TARIEVEN 2017, KOT en BB:
De maximale teruggave van de kinderopvangtoeslag voor gastopvang zal in 2017 : € 5,75 euro bedragen. Dit is in 2016 5,52 euro.

VOG:
De VOG is duurder geworden.

Aanvraag via de gemeente 41,35 euro, digitaal via Hét Gastouderbureau 33,85 euro.

Verhuizingen GO:
Ook als je als gastouder bij de vraagouder aan huis opvangt, dien je je nieuwe privé adresgegevens door te geven aan Hét Gastouderbureau. Wij geven dit weer door aan de gemeente om te zorgen dat de gegevens in het LRKP kloppen. Helaas is er geen automatische koppeling tussen de gemeentelijke basisadministratie en het LRKP.
De trend van deze tijd is helaas dat de gemeente boetes zal opleggen op het moment dat nieuwe adressen niet worden doorgegeven.

Vang je in je eigen huis op en je gaat verhuizen, laat het ons dan ook vanwege de nieuwe registratie zo snel mogelijk weten. Het nieuwe huis zal geregistreerd moeten worden, de gemeente heeft daar 10 weken de tijd voor. In die tijd hebben de vraagouders geen recht op kinderopvangtoeslag.

Nieuwe procedure plaatsingsovereenkomst tussen vraagouder en Hét Gastouderbureau:
In mei zijn we gestart met een nieuwe inschrijfprocedure voor de vraagouder. De vraagouder schrijft zich in via onze website. Tijdens het koppelingsgesprek krijgt de vraagouder deel 1. Hierin staan de praktische zaken vermeld. Als we deel 1 hebben ingevoerd, sturen we de vraagouders een link via de mail waarmee ze deel 2 digitaal kunnen ondertekenen. Deel 2 vermeld de voorwaarden van het contract. Als deel 2 is verwerkt, kan de gastouder factureren en krijgt de vraagouder informatie over het inloggen.

Belastingdienst en contracten:
De belastingdienst  wil voor elke wijziging een nieuw contract. Wij hebben het wijzigingsformulier, addendum op het contract klaargezet achter het inlogscherm.
Het wijzigingsformulier kunnen zowel de gastouder als de vraagouder vinden op de eerste pagina als je bent ingelogd. Bij de groene knopjes staat het wijzigingsformulier. Dit kan je gebruiken om aan te geven of er meer of minder uren afgenomen gaan worden, een tariefswijziging, een kindje toevoegen of als een kindje stopt. Ook een adreswijziging of ander telefoonnummer kan je hierop kwijt.

Het wijzigen van de opvangdagen kan de gastouder zelf doen. Je logt in, onder mijn uren staat onderaan het weekschema.

Professionaliseringsdag:
Professionaliseringdag 1 oktober 2016 in Beekbergen, heb je je al opgegeven?

 

Groeten van het team van 
Hét Gastouderbureau

 

9.6 670 16