Nieuws

Meer nieuws →

07.09.2016 » Brief KNGO: Gastouders zijn wel ondernemers.

Hieronder publiceren wij een brief van het KNGO betreffende de in twijfel getrokken zelfstandigheid van de gastouder door de de belastingdienst en de rechter .
 

KNGO: gastouders zijn wél ondernemers

Vorige week werden gastouders opgeschrikt door een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden: een specifieke gastouder zou geen ondernemer zijn, en daardoor een flink bedrag aan belasting moeten betalen. Het Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO) vindt de uitspraak zorgwekkend, omdat een aantal argumenten van het gerechtshof de gastouderopvang in zijn geheel bedreigen.

gastouders-wel-ondernemers

KNGO roept gastouders op om zich te melden als hun ondernemerschap door de Belastingdienst in twijfel wordt getrokken. -

In een uitgebreide reactie op haar website weerlegt de organisatie die argumenten.

Te weinig zelfstandigheid

De Belastingdienst hanteert een aantal criteria om te bepalen of iemand ondernemer is of niet, en een daarvan is zelfstandigheid. Een gastouder moet zelf kunnen bepalen hoe zijn of haar opvang wordt ingericht en hoe hij of zij daarin te werk gaat, anders is er volgens de Belastingdienst geen sprake van een onderneming. De betreffende gastouder is volgens het gerechtshof niet zelfstandig, omdat het gastouderbureau de touwtjes te veel in handen heeft. Het bureau zou permanent toezicht houden op het reilen en zeilen van de gastouder.

Maar volgens KNGO is een gastouderbureau absoluut geen toezichthouder. Die rol is toebedeeld aan de GGD. Een gastouderbureau is slechts bemiddelaar en begeleider, en zorgt voor administratieve ondersteuning.

Te weinig risico

Een tweede criteria om in aanmerking te komen voor ondernemerschap is het lopen van ‘ondernemersrisico’. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met opdrachtgevers die niet betalen, een leverancier die niet levert of klanten die het laten afweten. De betreffende gastouder zou volgens het gerechtshof te weinig van dit soort risico’s lopen.

Maar KNGO legt uit dat gastouders wel degelijk risico lopen, namelijk debiteurenrisico, ziekterisico, continuïteitsrisico en investeringsrisico. Ouders betalen bijvoorbeeld niet, het gastouderbureau gaat failliet, de gastouder wordt ziek of de vraag naar opvang wordt minder. In al die gevallen heeft de gastouder geen of minder inkomen.

Geen marktconform uurtarief

Ondernemers moeten in vrijheid hun uurtarief vaststellen, gebaseerd op de gangbare tarieven in de markt, vindt de Belastingdienst. De betreffende gastouder deed dit te veel in afstemming met het gastouderbureau, concludeert het gerechtshof. Maar volgens KNGO stellen andere gastouders in Nederland hun uurtarief wel zelfstandig vast. De uurtarieven variëren tussen de 4,50 en 6,50 euro per uur en zijn onder andere afhankelijk van de regio, de aangeboden voorzieningen en pedagogische diensten en de opleiding van de gastouder.

Melden

KNGO roept gastouders op om zich te melden als hun ondernemerschap door de Belastingdienst in twijfel wordt getrokken. Want als die twijfel ongegrond is, moet er een goed onderbouwd bezwaar ingediend worden, en moet de gastouder goed vertegenwoordigd worden tijdens een eventuele rechtszaak.

 

Aldus de KNGO.