Nieuws

Terug naar het overzicht

21.02.2016 » Personenregister loopt vertraging op.

Uit: Kinderopvangtotaal / 17 feb 2016

Het personenregister kinderopvang komt later dan verwacht. De ingangsdatum zou 1 mei 2016 zijn, maar door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT-omgeving heeft het project vertraging opgelopen.
Tot dat het personenregister in werking treedt, loopt de huidige continue screening gewoon door.

                                                                     Foto:Panther Media

Wanneer het personenregister er nu wel komt, is nog niet bekend. Minister Asscher laat in een verzamelbrief kinderopvang weten dat nog niet is vastgesteld hoe groot de problemen zijn en of er oplossingen zijn. Hij heeft opdracht gegeven om dit in kaart te brengen. Uiterlijk in april maakt Asscher bekend wanneer het personenregister klaar is voor gebruik.

Personenregister Kinderopvang

Het personenregister kinderopvang is een verbetering van het huidige systeem voor continue screening van medewerkers in de kinderopvang. Behalve pedagogisch medewerkers en gastouders moeten straks ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen zich zelf in het personenregister inschrijven. Dit kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat hoeven kindercentra straks niet meer zelf te regelen. Medewerkers komen alleen in het register te staan als ze geen strafbare feiten hebben begaan. Bij een veroordeling van een overtreding wordt iemand uit het register geschrapt en kan hij/zij niet langer meer werken in de kinderopvang.

Continue screening

Tot dat het personenregister in werking treedt, loopt de huidige continue screening gewoon door. Asscher: ‘De tweejaarlijkse VOG-plicht voor stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. Hiermee blijft de veiligheid in de kinderopvang op het huidige niveau gehandhaafd.’

Gemiddeld komen er elke maand vijf meldingen over strafbare feiten binnen bij de GGD door continue screening. In verreweg de meeste gevallen gaat het om meldingen over huisgenoten van gastouders.Lees meer