Zo gingen frauderende ouders en gastouderbureaus te werk:

In 2012 deed de Belastingdienst samen met het Regionaal Platform Fraudebestrijding Midden-Nederland een onderzoek naar fraude door gastouderbureaus. Daaruit is op te maken op wat voor manieren frauderende gastouderbureaus in het verleden te werk gingen.

De onderstaande manieren werden in 2012 door de opstellers van het rapport geconstateerd. Inmiddels is een aantal wetten en regels aangepast, waardoor die specifieke manier van fraude niet meer mogelijk is. RTL Nieuws heeft dit rapport ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken.

ZIE OOK: Onderzoek  RTL nieuws naar frauderende bureaus en vraagouders.

Bij kinderopvang worden de ouders van het kind dat wordt opgevangen ‘vraagouders’ genoemd, ouders die de kinderen opvangen worden ‘gastouders’ genoemd.

Fraude door vraagouders:

  • Ouders ontvangen kinderopvangtoeslag voor kinderen die al op de middelbare school zitten.
  • Ouders schrijven een meerderjarige broer of zus van hun jonge kinderen op papier uit naar een ander adres. Vervolgens vragen zij kinderopvangtoeslag aan voor het ‘oppassen’ door die broers of zussen op dat zogenaamde andere adres.
  • Ouders raken hun baan kwijt, maar geven dat niet door, waardoor ze kinderopvangtoeslag ontvangen terwijl zij zelf op de kinderen passen.

Fraude door gastouderbureaus:

  • Gastouderbureaus deden in hun administratie alsof zij 10.000 euro hadden overgemaakt naar een gastouder, die in werkelijkheid maar 3.000 euro had ontvangen.
  • Gastouderbureaus hielden gebruikersnamen en wachtwoorden van de DigiD’s van ouders bij zich, en gebruikten die om zonder toestemming van de ouders het aantal uren opvang in de administratie flink te verhogen.
  • Gastouderbureaus misbruikten de DigiD’s van ouders om het rekeningnummer waar de kinderopvangtoeslag naar wordt overgemaakt te veranderen in hun eigen rekeningnummer.

Fraude door gastouders:

  • Gastouders ontvingen een uitkering en gaven het geld dat ze verdienden niet op bij de uitkeringsinstantie.
  • Gastouders met een uitkering verzorgden de kinderopvang, maar deden op papier net alsof dat door hun partner gebeurde, terwijl die partner daar ook nog een full-time baan bij had.
  • Ouders waren volgens de gegevens fulltime gastouder, maar volgden daarnaast ook full-time een opleiding.​