Downloads

Info voor vraag- en gastouders


Info voor gastouders

Dé overheidsinformatie met regels voor gastouders.

Dé praktische handleiding voor gastouders.

De volgende documenten kunt u als gastouder vinden achter het  inlogscherm:

Het pedagogisch beleidsplan. (werkplan)

Dé accoordverklaring voor medicijnverstrekking.

Het document met de signalen voor de meldcode.

Het document voor de ongevallenregistratie.


Praktische info voor gastouders en vraagouders

Het slapen van 0 tot 1 jaar. 

Drukke kinderen.

Eenvoudige gifproductwijzer


Info voor vraagouders

Dé klachtenregeling.
In 2016 is deze veranderd in verband met de door de regering aangenomen Wet versteviging positie ouders. De aansluiting bij de SKK is overgegaan in een registratie bij de geschillencommissie KO ( Kinderopvang).

De ouders en hun klacht 

De overheidsinformatie voor vraagouders

Hét huishoudelijk reglement van de oudercommissie kunt u achter het inlogscherm vinden.