Vraagouders:

Ons prijsaanbod:

Voor alle gezinnen berekenen wij in 2024 volgens ons beleid één vast bedrag van € 29,25 ongeacht het aantal uren of kinderen aan bureaukosten.

 • Wij zijn een officieel geregistreerd gastouderbureau.
 • Goede bereikbaarheid.
 • Gratis zelf zoeken naar opvangplaatsen.
 • Geen bemiddelingskosten.
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd.
 • Koppelingsgesprek bij de gastouder
 • Volledige contractuele afhandeling.
 • Belastingafhandeling volgends de Wet kinderopvang.
 • Lid Geschillencommissie. 
   

Klik rechts op de pagina voor Hét Inschrijfformulier voor vraagouders

Om de kwaliteit van de opvang te kunnen garanderen stelt Hét Gastouderbureau een aantal voorwaarden aan de gastouders maar ook aan de vraagouders:

 • Er wordt van de gastouders verwacht dat zij een actieve rol aannemen bij de stimulering van het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Gastouders moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigen aan Hét Gastouderbureau.
 • Zij dienen de ideeën van het pedagogische beleidsplan van Hét Gastouderbureau te onderschrijven. Dit plan is te vinden bij uw gastouder en onder het kopje downloads op deze site.
 • Er is een oudercommissie en een klachtenreglement.  
 • Er zal elk jaar door een medewerker van Hét Gastouderbureau een risico-inventarisatie bij de gastouders thuis worden afgenomen. Hierbij zullen de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart gebracht worden.
  Hét Gastouderbureau vindt het belangrijk dat de opvangomgeving veilig en schoon is. Dit wordt onderzocht aan de hand van een landelijk erkende methode.
 • Gastouders krijgen cursussen aangeboden die het mogelijk maken de kwaliteit van de opvang te verbeteren. 
 • De Gastouder tekent een samenwerkingsovereenkomst waarin zij aangeeft geen medische of psychische belemmeringen te hebben die een gevaar kunnen opleveren voor de opvang van uw kind.
 • Ieder jaar wordt de opvang van uw kind op een door u te bepalen manier geëvalueerd.

De voorwaarden die wij in eerste instantie aan de vraagouders stellen is dat zij meewerken aan een koppelingsgesprek en een evaluatie. Deze zaken zijn beide door de wet verplicht gesteld.
Daarnaast vragen wij u op een positieve manier mee te werken aan de facturatie middels het zorg dragen van een tijdige betaling. Dit zorgt er voor dat wij u kunnen blijven bedienen voor een scherpe prijs.

Door ons lage tarief bieden wij unieke toegevoegde waarde aan de bij ons aangesloten gastouders. Zij kunnen hierdoor een normaal uurtarief vragen waardoor zij meer financiële ruimte hebben om te investeren in kwalitatief goede opvang.
Hierdoor gaat er meer geld naar de opvang van uw kind en minder naar de bureaukosten.

 

Wilt u ook meepraten over goede opvang voor uw kind?

Hiervoor hebben wij de oudercommissie. U kunt ook op een digitale manier deelnemen aan deze commissie. Neem hiervoor contact op met Ilse Timmer. Klik op de mailbutton om haar een mailtje te sturen. 
info AT hetgastouderbureau DOT nl