Visie Hét Gastouderbureau Zutphen

De regering heeft besloten dat kinderopvang voor iedereen haalbaar, betaalbaar en van hoge kwaliteit moet zijn. Haalbaar door iedereen de mogelijkheid te geven de kinderen op te laten vangen. Betaalbaar door prijzen laag te houden en een compensatie via de belasting te bieden. Gastouderbureaus vervullen een rol in het toezien op de kwaliteit van opvang en in de bemiddeling tussen vraagouder en de opvangmogelijkheden.

Huidige situatie

Haalbaar en betaalbaar is het helaas niet meer voor iedereen. Zo zijn de tarieven voor gastouderbureaus behoorlijk hoog. Bovendien betaalt u bij een groter aantal opvanguren hogere tarieven, terwijl de werkzaamheden voor gastouderbureaus hetzelfde blijven. Daarnaast zegt een hogere prijs al helemaal niets meer over de geboden kwaliteit. Tot slot hebben we te maken met wachtlijsten in alle vormen van opvang.

Het is dus tijd om aan deze situatie iets te doen. Hét Gastouderbureau heeft een eerlijk en uniek aanbod voor u. Eerlijk door uitstekende kwaliteit te bieden voor een vast laag tarief dat onafhankelijk is van het aantal opvanguren. Uniek doordat we investeren in de kwaliteit van opvang. Kijk snel bij het aanbod voor vraagouders.

Daarnaast bieden wij door ons lage tarief unieke toegevoegde waarde aan de bij ons aangesloten gastouders. Zij kunnen hierdoor een normaal uurtarief vragen waardoor zij meer financiële ruimte hebben om te investeren in kwalitatief goede opvang. Kijk hiervoor snel bij het aanbod voor gastouders.

Doelstelling van Hét Gastouderbureau

Het voor iedereen op een eerlijke, unieke en financieel gunstige wijze invullen van de rol die een gastouderbureau dient te hebben, maar dan met toegevoegde waarde!