Oudercomissie

Om constante kwaliteit te waarborgen is de oudercommissie een belangrijke en waardevolle informatie- en inspiratiebron voor Hét Gastouderbureau. 
Er is een volwaardige oudercommissie beschikbaar. Deze wordt voorgezeten door mevr. L. Kromhout. Zij is vraagouder bij één van onze gastouders. In het dagelijkse leven is zij docent.

Daarnaast is mevr. Grooters lid van de commissie. Ook zij is vraagouder bij één van onze gastouders. Zij is docent aan het ROC.
Als laatste heeft mevr. Anke Donicie haar medewerking toegezegd aan de oudercommissie. Zij is kindertherapeute.

Hét Gastouderbureau stelt de oudercommissie in de gelegenheid om mevr. Brink te consulteren als vertrouwenspersoon. 
Tot 2012 was zij lid van de commissie. Echter de wet geeft geen toestemming voor haar lidmaatschap omdat zij geen vraagouder is. Mevr. Brink is schoolmaatschappelijk werker bij het speciaal onderwijs. Daarnaast is zij tevens vertrouwenspersoon bij het speciaal onderwijs.

De oudercommissie is door Hét Gastouderbureau lid gemaakt van de SKK. Dit is de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.
De oudercommissie en vraagouders kunnen, indien noodzakelijk, van deze stichting gebruik maken. In 2016 zal de SKK vervangen worden door de geschillencommissie.

Op dit moment is er een vacature bij de oudercommissie
We staan altijd open geïnteresseerde ouders ter aanvulling van de commissie.  Deelname en meedenken kan ook in digitale vorm.
Bij interesse kunt u altijd contact met ons of met de oudercommissie opnemen.

Alle vragen aan de oudercommissie kunt u mailen naar: oudercommissie AT hetgastouderbureau DOT nl