Om constante kwaliteit te waarborgen is de oudercommissie een belangrijke en waardevolle informatie- en inspiratiebron voor Hét Gastouderbureau. 
Er is een volwaardige oudercommissie beschikbaar. Deze wordt voorgezeten door mevr. M. Straatman. Zij coördineert de werkzaamheden van de commissie.

Daarnaast zijn mevr. Burgers en van Schaik lid van de commissie. Zij zijn vraagouders bij één van onze gastouders. 

Hét Gastouderbureau stelt de oudercommissie in de gelegenheid om mevr. Brink te consulteren als vertrouwenspersoon. 
Tot 2012 was zij lid van de commissie. Echter de wet geeft geen toestemming voor haar lidmaatschap omdat zij geen vraagouder is. Mevr. Brink is schoolmaatschappelijk werker bij het speciaal onderwijs. Daarnaast is zij tevens vertrouwenspersoon bij het speciaal onderwijs.

De oudercommissie is aangesloten bij de geschillencommissie. (sinds 2016) De oudercommissie en vraagouders kunnen, indien noodzakelijk, van deze stichting gebruik maken.


We staan altijd open geïnteresseerde ouders ter aanvulling van de commissie.  Vanwege de opzet van een gastouderbureau hebben wij er voor gekozen dat deelname en meedenken ook kan in digitale vorm.
Bij interesse kunt u altijd contact met ons of met de oudercommissie opnemen.

Alle vragen over de oudercommissie kunt u mailen naar:info AT hetgastouderbureau DOT nl