Een gastouder moet aan de volgende eisen voldoen:

Wij stellen dat er bij u, vanwege uw verantwoordelijke taak, geen sprake mag zijn van enig psychisch of lichamelijk letsel dat een gevaar kan opleveren voor de opvang van kinderen of uw werkzaamheden als gastouder.

Als gastouder moet u:

 • Bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) staan ingeschreven.
 • Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen bezitten.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag bezitten en ingeschreven staan bij het Personenregister kinderopvang.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag van uw huisgenoten boven de 18 jaar bezitten indien de opvang bij u thuis plaatsvindt. Deze personen moeten tevens ingeschreven staan in het Personenregister kinderopvang.
 • In het bezit te zijn van een diploma welke op deze lijst vermeld staat.

Hoe kan ik deze documenten in bezit krijgen?

 • De verkorte opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 kunt u volgen bij een aanbieder naar eigen keuze. Hét Gastouderbureau kan u financieel ondersteunen bij het behalen van uw certificaat. Neemt u hiervoor contact op met onze secretaresse.
 • De verschillende aanbieders zijn hier te vinden.
   
 • Hét Gastouderbureau kan u ook helpen met het behalen van uw EHBO certificaat. Dit kan op verschillende manieren. Neemt u hiervoor contact op met onze secretaresse.
  De lijst met erkende EHBO certificaten is hier te vinden.
   
 • De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunt u aanvragen bij uw gemeente of digitaal via Hét Gastouderbureau.
  De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat u door Hét Gastouderbureau wordt aangemeld voor het LRKP.
  Neem contact met ons op als u digitaal de VOG wilt aanvragen. 
   
 • Hét Gastouderbureau is  bereid om u in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) in te laten schrijven. Dit kan ook als u nog geen klant heeft.
  Dit kan op het moment dat wij alle documenten in ons bezit hebben. U dient er wel rekening mee te houden dat de inschrijving meerdere weken in beslag neemt.
  Wij melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar de opvang gaat plaatsvinden.
  De gemeente zal vervolgens de GGD opdracht geven om een inspectie te doen op de plek waar de opvang plaats gaat vinden.
  Er zijn gemeentes in Nederland die leges heffen voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRKP. De kosten voor deze leges dient de gastouder zelf of samen met de vraagouders te voldoen. De verschillende gemeentes vragen verschillende tarieven. 

 

Terug naar de meest gestelde vragen.