De volgende info is beschikbaar gesteld door de belastingdienst:

Het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat u werkt. Werkt uw toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. 

De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:

  • Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 140%.
  • Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 70%.

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. Per kind kunt u maandelijks voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen. 

Bereken voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, met de rekenhulp “Maximum aantal opvanguren kinderopvangtoeslag”.

Gebruikt u minder uren dan het maximum? Dan mag u die in een andere maand van hetzelfde jaar gebruiken.  

Wat zijn gewerkte uren?

Gewerkte uren zijn de uren die u op jaarbasis betaald krijgt. Werkt u minder uren door ziekte, bijscholing, vakantie, zwangerschaps- of ouderschapsverlof? Dan kunt u nog steeds uitgaan van het aantal uren in uw arbeidscontract.

Gewerkte uren als u ondernemer bent

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan zijn de gewerkte uren: de uren die u op jaarbasis besteedt aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten, de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie en de uren die u nodig hebt om offertes te maken of uw website bij te houden. En ook cursussen en trainingen die u volgt voor uw bedrijf. Ziekte en reistijd naar uw klanten mag u ook meetellen. Reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen als gewerkte uren.

Houd er rekening mee dat u gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Wisselende uren

Hebt u wisselende werkuren? Bijvoorbeeld omdat u zzp'er bent of een nul-urencontract hebt? Neem dan het gemiddelde aantal uren dat u in een jaar werkt.

 

Terug naar meest gestelde vragen.