Kan mijn kind incidenteel een dag extra opvang krijgen?
Het aantal dagen dat u opvang wilt hebben, wordt van tevoren besproken met de gastouder.
(Tijdelijke) Extra opvang kunt u met de gastouder bespreken. 

 

Terug