Hoe geef ik het LRKP-nummer van mijn gastouder door aan de Belastingdienst?
Bij het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag via het programma van de Belastingdienst wordt om het LRKP-nummer gevraagd. In het geval van meerdere gastouders geeft u de uren per gastouder door aan de Belastingdienst. Zonder LRKP-nummer kan uw aanvraag niet ingediend worden. Bij het antwoord van een andere vraag staat uitgelegd hoe u het LRKP-nummer kunt opzoeken.

Landelijk Register Kinderopvang (LRKP)
Het LRKP is een openbare website waar u en alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders kunt vinden die geregistreerd staan en voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. 

 

Terug