Leges kosten:

Gemeenten mogen legeskosten in rekening brengen voor de door hen uitgevoerde dienstverlening waaronder het opnemen van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Gemeenten ontvangen echter van de overheid een financiële bijdrage voor toezicht en handhaving kinderopvang. Voor sommige gemeenten is dit helaas niet toereikend waardoor zij leges heffen. Gemeenten mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Dit betekent dat slechts de kosten die door de bijdrage niet gedekt worden, als leges in rekening gebracht mogen worden.
Helaas verschillen deze bedragen erg per gemeente.

Legeskosten worden door gemeenten geheven per opvanglocatie. Voor elke locatie waarop een  gastouder opvang wil gaan verlenen zal Hét Gastouderbureau een nieuwe aanvraag moeten indienen bij de betreffende gemeente voor registratie in het LRK.

Dit houdt in dat een gastouder die op meerdere adressen kinderen opvangt met meerdere nummers ingeschreven kan staan in het LRK.

 

Opvang in de woning van de Gastouder:
De legeskosten komen voor rekening van de gastouder.

Voordat Hét Gastouderbureau overgaat tot inschrijving, nemen wij of de gastouder contact op met de betreffende gemeente betreffende de hoogte van de legeskosten. De gastouder informeert Hét Gastouderbureau of zij dan wel of niet wil doorgaan met de inschrijving.

 

Opvang in de woning van de Vraagouder:
De legeskosten komen voor rekening van de gastouder of vraagouder. De gastouder en de vraagouder maken hier afspraken over.

Indien de gastouder en de vraagouder besluiten om tot inschrijving over te gaan adviseren wij de gastouder en de vraagouder dan ook om duidelijke afspraken te maken over wie de kosten op zich neemt.

 

Betaling legeskosten:
De gastouder wordt te allen tijde gehouden aan de betaling van de legeskosten.

Hét Gastouderbureau wordt als aanvrager aangemerkt door de gemeenten. Hierdoor wordt de factuur van de te betalen legeskosten door de gemeenten over het algemeen bij Hét Gastouderbureau neergelegd. Hierdoor zal Hét Gastouderbureau de te betalen legeskosten, al of niet bij voorschot, in rekening brengen bij de gastouder. Indien van toepassing zal de gastouder van Hét Gastouderbureau een factuur van de legeskosten ontvangen. De factuur dient de gastouder al of niet in samenspraak met de vraagouder over te maken op rekening van de gemeente.  

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.