Nieuws

Meer nieuws →

17.03.2020 » Antwoorden van Rijksoverheid op vragen rondom corona en opvang

17 maart 2020 (16.12)

 

DE VOORZIENINGEN VOOR GASTOUDEROPVANG, KINDERDAGVERBLIJVEN EN BUITENSCHOOLSE OPVANGVOORZIENINGEN GAAN DICHT TOT EN MET 6 APRIL 2020.

DIT GELDT VOOR ZOWEL EEN GASTOUDER DIE IN HAAR EIGEN WONING OPVANG BIEDT ALS GASTOUDEROPVANG BIJ EEN VRAAGOUDER THUIS.

KINDEREN VAN WIE DE OUDERS IN CRUCIALE BEROEPSGROEPEN WERKEN, KUNNEN IN PRINCIPE BIJ DE EIGEN GASTOUDER OF OP DE EIGEN KINDEROPVANG TERECHT.

Voorbeelden van vragen:

De gastouder vangt kinderen op van ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en wordt ziek. Hoe gaat het dan met de uitbetaling? Krijgt zij gewoon haar geld omdat ze deze beroepsgroep heeft willen helpen? Of gaat in werking wat normaliter in werking gaat? Ziek geen geld?

  • Ouders die regulier gebruik maken van de gastuderopvang betalen hun opvang door en ontvangen hiervoor de kinderopvangtoeslag. De gastouder wordt via deze reguliere weg betaald.
  • Ok als de gastouder geen opvang biedt, bijv. omdat de gastouder zelf ziek is, zelf zieke kinderen heeft, de kinderen aan wie zij opvang biedt ziek zijn of omdat de ouders van de kinderen niet werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep, blijft de regulieren betaling van de gastouder doorlopen.
  • Er wrdt gekeken naar manieren om de eigen bijdrage die ouders betalen aan de gastouderopvang achteraf te repareren.

Ik bied (flexibele) gastouderopvang, blijven ouders betalen voor de opvang?

  • Vor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ouders betalen de gehele factuur voor opvang zoals zij dat altijd doen. Ouders hoeven niets aan te passen bij de Belastingdienst om hun recht op kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald aan ouders.
  • Als uders per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij u als gastouder bijvoorbeeld omdat zij onregelmatige diensten draaien, dan kunnen ouders uitgaan van het aantal uren dat zij normaliter deze maand afgenomen zouden hebben. U en de ouders handelen alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

De gastouder zou gewoon kunnen opvangen als er geen Corona heerste maar moet nu omdat zij licht verkouden is geworden, als advies de opvang sluiten. Hoe gaat het dan met de betaling?

  • Ouders die regulier gebruik maken van de gastuderopvang betalen hun opvang door en ontvangen hiervoor de kinderopvangtoeslag. De gastouder wordt via deze reguliere weg betaald.
  • Ok als de gastouder geen opvang biedt bijv. omdat de gastouder zelf ziek is, zelf zieke kinderen heeft, de kinderen aan wie zij opvang verleent ziek zijn of omdat de ouders van de kinderen niet werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep, blijft de reguliere betaling aan de gastouder doorlopen.
  • Er wordt gekeken naar manieren om de eigen bijdrage die ouders betalen aan de gastouderopvang achteraf te repareren.

De gastouder moet de opvang sluiten omdat 1 van haar/zijn kinderen een snotneus heeft en de regels tot sluiten nu zijn aangescherpt. Hoe gaat het met de betaling?

  • Ok hier gelden dezelfde regels als bovenstaand. Gewoon doorbetalen.

De heer Rottenberg heeft gisteren bij BNN Vara gezegd dat als 1 van de ouders van een cruciaal beroep heeft de andere ouder eigenlijk niet zon moeite hoeft te doen om opvang te regelen. Dan kunnen die kinderen gewoon naar de opvang. Is deze regel die er eerst was t.w. de andere ouder moet moeite doen voor opvang verzwakt?

  • Het uitgangspunt is dat uders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het (uitdrukkelijke) verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.

Er zijn gastouderbureaus die nu eisen dat als 1 van de ouders een cruciaal beroep heeft en andere ouder niet voor opvang kan zorgen dat deze ouder met een werkgeversverklaring moet komen dat hij/zij echt niet gemist kan worden op het werk. Is dit een nieuwe regel?

  • Het uitgangspunt is dat uders in een cruciaal beroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.
  • Er wrdt een dringend beroep gedaan op ouders om alleen gebruik te maken van de noodopvang als zij werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep. Het aantonen van een werkgeversverklaring is niet nodig.

Er zijn ook gastouderbureaus die, als 1 van de ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet voor opvang kan zorgen, zeggen dat de ouder dan het bureau moet bellen en wel met de eigenaar van dat bureau om tot een oplossing te komen.

  • Het uitgangspunt is dat de uders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent is het verzoek om de kinderen zelf op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang door het kind te brengen naar de eigen gastouder. Indien deze gastouder geen opvang kan bieden doordat zij zelf ziek is of haar kind ziek is, dan kan de vraagouder contact opnemen met de gemeente om te vragen waar er noodopvang geboden kan worden voor het kind.

 

Aldus het ministerie afdeling directie kinderopvang.