Nieuws

Meer nieuws →

16.03.2020 » De kinderen blijven thuis: wie gaat dat betalen? (Uit Kinderopvang Totaal)

Behalve voor ouders met een 'cruciaal beroep' is de kinderopvang voor iedereen gesloten. Wat zijn daarvan de financiële gevolgen en wie draait daarvoor op?

Vooralsnog is de berichtgeving van het ministerie van SZW over deze kwestie duidelijk: de situatie blijft onveranderd. Ouders wordt gevraagd om de factuur voor de kosten kinderopvang gewoon te blijven betalen, ook de eigen bijdrage. Of zij nu werkzaam zijn in een cruciaal beroep of niet. Met andere woorden: los van de vraag of ze hun kinderen daadwerkelijk opvang krijgen.

‘De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft,’ aldus het ministerie. ‘Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.’

Inkomsten op peil

Voor de kinderopvangorganisaties is dit in elk geval op korte termijn een geruststelling, want de inkomsten blijven vooralsnog op peil. Al is het natuurlijk niet zeker of de ouders allemaal aan de oproep om te betalen zullen voldoen. Mochten de inkomsten toch tegenvallen, dan is werktijdverkorting geen optie. Kinderopvangorganisaties vallen buiten deze regeling voor medewerkers die even niets te doen hebben.

Kinderopvangtoeslag

Voor de ouders geldt dat zij op advies van het ministerie van SZW niets moeten aanpassen bij de Belastingdienst voor wat betreft de kinderopvangtoeslag. Zo houden zij het recht op opvang als de situatie weer normaal is en krijgen zij hun toeslag in de tussentijd gewoon doorbetaald. ‘U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten,’ aldus het ministerie. 

Gjalt Jellesma van oudervereniging BOink onderschrijft de maatregelen van het ministerie wat betreft de betaling door de ouders. ‘Om een administratieve chaos te voorkomen, zijn wij het ermee eens dat de hele rekening, dus ook de eigen bijdrage, door ouders wordt betaald,’ zei hij in de Volkskrant.

Compensatie overheid?

Er is wat Jellesma betreft wel behoefte aan duidelijkheid. ‘Een shutdown zonder dat iemand weet wie welke kosten draagt is ongewenst,’ zei hij tegen Kinderopvang Totaal. ‘Duidelijkheid en het voorkomen van ongerustheid bij ouders is belangrijk. En ook kinderopvangorganisaties hebben grote behoefte te weten waar zij zich op voor moeten bereiden’.

Dit alles betekent volgens hem wel dat de overheid aan zet is voor de extra kosten die ouders zelf maken. ‘De overheid moet wel duidelijk maken hoe ze de eigen bijdrage van ouders gaat compenseren. Als je nu zzp’er bent, word je misschien hard getroffen door alle maatregelen. Zeker dan is compensatie op zijn plaats.’

SZW beraadt zich

Het ministerie van SZW laat weten dit verzoek van BOinK te begrijpen en zich op de kwestie van vergoeding van de eigen bijdrage te beraden. ‘We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. Er komen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.’

‘Helaas kunnen we hier op dit moment niets meer over zeggen gezien de complexiteit van de situatie,’ aldus een woordvoerder van het ministerie.