Ik krijg ontslag of stop met werken!!

De volgende informatie is beschikbaar gesteld door de belastingdienst.

Ik stop met werken:

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

Daarna zijn de volgende situaties mogelijk:

  • Ik ga binnen 6 maanden weer werken:
    Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening om te zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen.
  • Ik ga niet werken binnen 6 maanden, maar volg binnen 6 maanden een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus
  • Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Voor de maanden dat u een traject, opleiding of inburgeringscursus volgt, kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind krijgen. U moet uitgaan van de werkelijke uren.
    Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen
  • Lees meer over kinderopvangtoeslag als u een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgt.
  • Ik stop mijn traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus
  • Als u stopt of als er iets wijzigt, dan moet u een wijziging doorgeven met Mijn toeslagen.

 

Ik ga niet werken binnen 6 maanden en volg binnen 6 maanden geen opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus

U hebt dan na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.

Voorbeeld dagopvang

U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 augustus. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 augustus. Dat betekent 31 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 1.085 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

Voorbeeld buitenschoolse opvang

U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 augustus. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 augustus. Dat betekent 31 weken x 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 651 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

Voorbeeld jaarwisseling

U bent op 1 december 2015 werkloos geworden. Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag, dus tot 1 juni 2016. Had u in november recht op kinderopvangtoeslag voor 100 uur, dan hebt u tot 1 juni recht op 600 uur kinderopvangtoeslag: 100 uur voor 2015 en 500 uur voor 2016. Hebt u na 1 juni nog niet alle uren van 2016 gebruikt? De uren die u overhebt, mag u opmaken tot het einde van 2016. Zodra u deze uren hebt gebruikt, moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten.

 

Aldus de belastingdienst.

 

Terug